Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder til at udnytte IT og IT-afdelingen til rent faktisk at udvikle deres primære forretning. Businessmann hjælper med at forstå og dokumentere afhængighederne i IT-infrastrukturen, så det bliver synligt, hvor potentialet til forbedringer ligger, og kan skabe den rigtige arkitektur, der kan realisere visionerne i IT-strategien.
Vi fokuserer og rådgiver på 4 hovedområder indenfor Projektledelse:

1. IT-landskabet her og nu
Mange virksomheder mangler viden om hvordan deres eksisterende miljø ser ud, hvilke afhængigheder der er samt og det er optimalt ift. deres IT-strategi. Overblik og viden er grundlaget for al videre arbejde, og det hjælper vi gerne med:

  • Objektiv beskrivelse og vurdering af eksisterende IT-landskab
  • Dokumentere løsninger og serviceniveauer
  • Afdække kompleksitet og afhængigheder
  • Identificere potentielle gevinster

2. Arkitektur
En virksomheds IT-arkitektur og dens udvikling kan være en vanskelig størrelse at overskue.

Vi hjælper dig med at få overblikket over den fremtidige arkitektur og de vigtige milepæle på vejen til målet. Vi sørger samtidigt for sikring af relevante sammenhænge f.eks. mellem eksisterende og fremtidige applikationer og systemer, produktmæssige begrænsninger, anskaffelsesmetoder etc. Alt sammen under løbende afvejning af de forretningsmæssige behov, I har defineret.

3. Projektledelse
Mange virksomheder kæmper med stigende krav i forholdtil, at IT-infrastruktur skal løfte forretningens arbejdsgange og understøtte kerneområder endnu bedre og endnu mere effektivt.

Disse krav skal løftes via IT-projekter, hvor forretningskrav og IT-infrastruktur skal forenes. Her kan vi hjælpe med projektledere, der har stor erfaring indenfor netop IT-infrastruktur projekter.

4. Sourcing
Der kan være store fordele for virksomheder ved at source deres services fra en eller flere leverandører. Men det stiller ligeledes nye krav til IT-arkitekturen samt kontraktudarbejdelse og -styring.

Vi hjælper virksomheder med at matche deres ønsker om udvikling af IT-landskabet gennem sourcing med de muligheder og begrænsninger, der ligger i den enkelte opgave.

  • Udarbejdelse af businesscase
  • Udbudsrådgivning
  • Gennemførelse af udbud