Vores projektmodel er et brud med vanetænkning og ligger i naturlig forlængelse af vores løfte om at flytte virksomheder fremad i forhold til forretningsstrategiske mål. For at opnå det størst mulige afkast på en it-investering, bør en løsning nemlig afspejle virksomhedens forretningsmodel.

Projektmodellen hjælper os med at sikre, at forventninger til projektet, midler og mål afstemmes fra start og at alle de nødvendige ressourcer allokeres rettidigt i processen.

På baggrund af mange års erfaring har vi derfor udarbejdet en projektmodel, som er med til at sikre, at vi implementerer den ”rigtige” løsning sammen med kunden. Projektmodellen består af følgende fire faser:

1) Analyse: Den første fase går ud på at indhente informationer om virksomheden, så vi forstår de forretningsmæssige og tekniske krav, kunden har til løsningen.

2) Design: I denne fase handler det om at designe selve løsningen og beskrive den for kunden, så der foreligger en helt klar køreplan for, hvad der skal ske.

3) Implementering: Det er her, løsningen føres ud i livet. Fordi alle detaljerne er tænkt igennem fra begyndelsen, er det som regel altid muligt at implementere den rigtige løsning første gang.

4) Test & udrulning: I den afsluttende fase er løsningen implementeret og skal nu testes hos brugerne for at sikre, at vi har leveret det, der er aftalt med kunden.

Efter hver fase udarbejder vi en statusrapport, så vi løbende får afstemt forventninger med kunden og sikrer os, at vi ”kører ud af den samme motorvej”.

Siden vi indførte denne projektmodel, er vores succesrate gået markant op i forhold til at nå i mål med vores projekter til tiden og med et resultat, der lever op til den forventede kvalitet såvel som det aftalte budget.

Når det drejer sig om projekter, som vi kører hele vejen igennem, arbejder vi med en fast ”makspris”. Det betyder, at vi fakturerer de timer, der bruges på opgaven, op til et aftalt loft. Hvis vi ikke formår at løse opgaven indenfor den aftalte tidsramme og pris, er det Businessmann, der påtager sig de ekstra omkostninger – og ikke kunden.

Vores konsulenter er trænet i at benytte projektmodellen. Desuden er alle vores projektledere Prince2-certificerede.

Klare fordele ved projektmodelen Når vi arbejder ud fra vores projektmodel, er der flere fordele både for vores kunder og for os selv. Overordnet set handler det om dokumentation og kvalitetsstyring, hvilket især dækker over forventningsafstemning og kontinuerligt overblik over projekts status, udvikling og udeståender. Alt sammen vigtige for at sikre et vellykket projekt, der giver værdi til vores kunder.

Fordelene ved vores projektmodel kan opsummeres i følgende punkter:

  • Forventninger og krav til løsningen afstemmes med kunden før implementering
  • Designet (dokumentationen) er klar før implementering
  • Modellen sikrer involvering af nøglepersoner i analysefasen og afklaring af forventninger og krav
  • Inkluderer projektstyring ved hjælp af både risikostyring samt løbende statusrapporter
  • Det giver et kontrolleret og organiseret projekt fra start til slut
  • Opfølgning undervejs ved brug af emnelog