SmartShare er et stabilt internet uden afbrydelser. SmartShare StraightShaper giver et stabilt internet der, hvor der er mange på internettet samtidig.

Har du mange brugere på internetforbindelsen, og kører det langsomt selvom du har masser af båndbredde? SmartShare er WAN optimering og intelligent bredbåndsstyring til dit netværk.

SmartShare løsningen er plug and play, og kan kobles til alle typer netværk. Du kan opgradere din SmartShare løsning i takt med, at din virksomhed vokser, så dit netværk også er sikret i fremtiden. SmartShare løsningen er allerede implementeret på hundredevis af skoler, på institutioner, i boligforeninger, virksomheder og i offshore branchen.

På alle Smartshare Systems løsninger tilbyder Businessmann sine kunder mulighed for at tilkøbe Datacenter Management services for at aflaste den interne IT drift-afdeling med rutine opgaver såsom vedligeholdelse eller 24/7/365 overvågning

Kontakt os hos Businessmann for at høre mere om Smartshare Systems produkter og priser og prøv en Smartshare gratis i 14 dage!.