Hos Businessmann bliver alle nye medarbejdere tilknyttet en mentor. Det er mentorens rolle at hjælpe den nye medarbejder til at finde sig til rette og til at forstå arbejdsgangene i huset samt de metoder, vi anvender. Typisk strækker mentorprogrammet sig over seks måneder.

Er der tale om en konsulent med speciale indenfor et givent teknologiområde, vil mentor typisk være en kapacitet på netop dette område, så vedkommende også kan indgå som sparringspartner og støtte i forbindelse med projekter.

Vores erfaringer viser, at nye medarbejdere hurtigere falder til i de nye omgivelser og hurtigere bliver selvkørende, da man ikke skal søge svar i takt med, at behovet opstår, men allerede fra første dag bliver indført i arbejdsgange, metoder osv. Det kan måske lyde som en ”babysitter”-ordning, men det er langt fra tilfældet. I bedste fald nedarves viden hurtigt, og typisk bliver mentoren også klogere.

Også kunderne nyder godt af mentorprogrammet. De nye medarbejdere kommer hurtigt ”ind under huden” på de forskellige projekter, og bliver sat grundigt ind i kundens situation og løsning, inden eventuelle opgaver overdrages. På den måde opretholdes vidensniveauet og kvaliteten i hele kæden.