Vores erklærede mission er et skift i tilgangen til markedet. I kontrast til den traditionelle ”teknologi-centrerede” markedstilgang tager Businessmann afsæt i kundens forretningsmodel for at levere løsninger, der flytter virksomheder og organisationer fremad i forhold til indfrielse af forretningsstrategiske mål.

Derfor har vi i Businessmann bevidst valgt at specialisere os i flere teknologier og at organisere os i ”virtuelle teams” på tværs af de forskellige platforme. Dermed har vi nedbrudt ”siloerne” og skabt et transparent miljø, da hver konsulent foruden sine specialistkompetencer også har indsigt i relaterede teknologiområder.

Det betyder, at vores konsulenter tænker i helheds orienterede løsninger, hvor de forskellige teknologier understøtter hinanden. Derfor møder vi vores kunder med bredere teknologisk indsigt, større personligt engagement og bedre forretnings forståelse.

Samtidig kan du forvente at møde et team, der arbejder ud fra en stringent projektmodel, som sikrer et godt fælles udgangspunkt, overblik over ressourcer og mål samt nøje afstemte forventninger både inden projektstart og løbende i processen. Vores erfaringer viser, at denne model resulterer i moderne, højt kvalificerede løsninger, hvilket afspejler sig i vores mange vedvarende kunderelationer.