Af uforklarlige årsager ligger det i samfundsordnen, at vi bruger omtrent 30 år af vores liv på uddannelse efterfulgt af ca. 30 år på arbejdsmarkedet for siden at gå på pension. Den går bare ikke, hvis ”vidensamfundet” skal være fremtidsvisionen for Danmark, eller hvis man som Businessmann arbejder ud fra visionen om at blive det førende løsningshus i Norden.

Vi er af den overbevisning, at man skal lære gennem hele livet. Vi mener, at løbende udvikling af vores kompetencer – faglige som sociale – er afgørende for den enkelte medarbejders livskvalitet, og at det er midlet, der helliger vores mål.

Businessmann bruger derfor mange kræfter på at skabe de nødvendige rammer for, at denne udvikling kan finde sted. For at opretholde og udbygge vores høje kompetenceniveau indgår alle medarbejdere i forskellige udviklingsprogrammer. Dermed er en ansættelse hos Businessmann samtidig en dør til løbende uddannelse og udvikling.

To gange årligt afholder vi MUS-samtaler med de enkelte medarbejdere, hvor vi sammen evaluerer, hvordan det går fagligt som socialt, og planlægger udviklingsprogrammet for den kommende periode. På den måde bliver vi hele tiden udfordret på vores evner og sociale kompetencer, og bliver dermed også skarpere i vores samarbejde med kunderne. En vigtig parameter for vores udvikling er, at medarbejder og leder i fællesskab aftaler nye mål, som bidrager til den strategiske udvikling i Businessmann.