Virtualization

Virtualiseringsbølgen breder sig hastigt i kraft af sine umiddelbare fordele, så som mere stabil drift, mindre vedligeholdelse og besparelser på energiforbruget. Men det er kun toppen af isbjerget i forhold til, hvad man kan opnå gennem fuld virtualisering.

De seneste 20 år har den fysiske enhed været omdrejningspunkt for udviklingen og dannet rammen for de applikationer og services, der kunne tilbydes. Med virtualisering sættes brugeren i centrum for mere fleksible og skalerbare IT-miljøer.

Kapacitet on demand

Grundstenen i virtualisering er server virtualisering, som gør det muligt at køre flere virtuelle servere på én fysisk server (eksempelvis Windows og Linux). I praksis sker det ved, at der installeres et såkaldt virtualiseringslag på den fysiske server, som sørger for at fordele ressourcerne mellem et antal virtuelle servere.

Dermed opnås en bedre udnyttelse af server-kapaciteten og en installation kan leve over flere generationer af hardware. Det betyder, at man kan målrette sine investeringer mod færre og bedre servere. Da server-workloads ikke længere er hardware-afhængige, kan man lynhurtigt skrue op eller ned for kapaciteten, ligesom backup og restore er meget nemmere i en virtuel infrastruktur.

I realiteten er mulighederne næsten uudtømmelige, men endnu har kun de færreste virksomheder taget det fulde skridt i forhold til Virtualisering. For eksempel er der rigtig meget værdi at hente ved at virtualisere SQL, SAP og Exchange, ligesom man kan drage fordel af ”Skyen” og få opbygget en ”private cloud” eller udnytte mulighederne i en ”public cloud”.

Fordele ved virtualisering

Virtualisering gør virksomheden i stand til at reagere hurtigere på ændringer i markedet, at omdirigere kapacitet, hvor der måtte være brug for det, og at sikre en optimal udnyttelse af de eksisterende ressourcer – samtidig med at CO2-aftrykket reduceres.

  • Reducerer investeringsbehovet
  • Hurtig og pålidelig disaster recovery
  • Hurtigere udrulning af nye servere
  • Effektiv serverkonsolidering
  • Optimal udnyttelse af hardware
  • Øger hastigheden hvormed kapacitet kan leveres
  • Kræver færre ressourcer til at drifte løsningen
  • Betydelige energibesparelser
  • Forbedrer virksomhedens CO2-aftrykket

Succes med virtualisering

At opnå succes med virtualisering kræver en god portion viden. Der er flere producenter på markedet, som hver især udmærker sig i forhold til forskellige behovssituationer. Businessmann samarbejder med de vigtigste – for at kunne levere løsninger, der matcher nuancerede behov og kan indgå naturligt i den eksisterende værdikæde.

Vores højt certificerede arkitekter og konsulenter er vant til at tænke virtualisering i relation til konkrete forretningsmæssige behov. Dermed er de i stand til at designe løsninger, der hjælper til at styrke virksomhedens konkurrenceevne. Ikke to kunder er ens, og vi bruger derfor den nødvendige energi på at forstå vores kunders forretning, så de løsninger, vi leverer, giver maksimal værdi i netop deres miljø.

Businessmann har erfaring fra nogle af Danmarks største og mest komplekse virtualiseringsopgaver. Vi har opbygget et team med en stor teknisk indsigt og en afgørende forståelse for, hvad der er vigtigst at fokusere på i forbindelse med virtualiseringsprojekter.

Vores specialister indgår også i teams med specialister på andre teknologiområder. De undgår derfor at havne i en traditionel ”silo-tankegang”, hvor fokus udelukkende er på egen teknologi. Hos os skal løsningen indgå i en helhed, hvilket kræver viden om og kendskab til andre systemer.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

 

Kontakt os og book et møde.

Du kan også sende os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt!

 

Telefon: +45 4516 1655
Mail: info@businessmann.dk

 

Se alle vores tweets