Cases

Businessmann har gennem årene gennemført et hav af implementeringsprojekter for en lang række private og offentlige virksomheder. Hent inspiration i en af de mange cases og få et indblik i, hvordan andre virksomheder har udnyttet de teknologiske muligheder, vi tilbyder. Vælg en kategori i menuen og få vist de cases, der har størst relevans for dig.

Apotekerforeningen:

På trods af en noget kaotisk situation grundet brand i Apotekerforeningens domicil - som umuliggjorde den vanligt stringente process - lykkedes det, at komme i mål med det bedst mulige resultat.

Apotekerforeningen
Furesø Kommune:

Virtualisering af størstedelen af servermiljøet inkl. en større Citrix XenApp løsning. Man havde haft en del performance problemer, men gennem en tilpasset opgradering blev også performance optimeret.

Furesø Kommune
Egedal Kommune:

Virtualisering af størstedelen af servermiljøet samt indledende tiltag i forhold til etablering af nyt datacenter.

Egedal Kommune
Helsingør Kommune:

Virtualisering i to datacentre inkl. en business continuity samt disaster recovery løsning. Sideløbende blev andre miljøer migreret, såsom nyt AD/Exchange og der blev investeret i en 10GB netværksinfrastruktur.

Helsingør Kommune
DONG Energy:

For at optimere og forebygge eventuelle fejl i IT-infrastrukturen valgte DONG Energy i 2010 at få udført et såkaldt VMware Healthcheck. Resultatet er en detaljeret rapport, der beskriver de elementer, der kræver udbedring her og nu, samt hvad der kan gøres fremadrettet for at optimere løsningen udfra VMwares "best practices"

Download case (pdf)
DONG Energy
Nationalmuseet:

Digitaliseringen af Nationalmuseets enorme samlinger kræver plads. IT-chef Bjarke Schaar vendte udfordringen til gevinst gennem samarbejdet med Businessmann A/S, hvor de fik en snorlige løsning på en ny platform med bedre synergi, større proaktivitet i hverdagen og besparelser på: driften

Download case (pdf)
Nationalmuseet